Facebook

Artikelen

Over Duitse herders (het trainen en fokken) is veel geschreven, o.a. in het maandblad van de VDH, ‘de Duitse herdershond’.

Over pups heb ik zelf veel geschreven en ook artikelen verzameld. Veel artikelen zijn te zien op mijn site van de hondenschool, www.dog-life.nl. Een aantal relevante artikelen staat hier opgesomd.

►     Kiezen van een pup

►     Ik voel me zo alleen

►     De wereld ontdekken

►     Spelen is leren

►     Komen bij baas

►     Goed leren bewegen

►     Kinderen en honden

►     Juridische zaken

►     Ongewenst gedrag

►     Dagschema pup

►     Pup opvoeden

►     Pups moeten veel leren

►     Spelen met je hond

►     Overbelasting bij pups

►     Een hond is geen speelgoedbeest

►     Een tweede hond

►     Kong

►     Ongewenst bijtgedrag

 

De artikelen mogen niet verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, microfilm, elektronisch databestand of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kennel Melyanna.